Mere info om fødselsfotografering

Ved at klikke videre til denne side, får du nu mulighed for at:

 • Læse om de mere praktiske detaljer omkring en fødselsfotografering.
 • Få svar på mange af de spørgsmål, som du sikkert sidder med.
 • Læse om priser samt særlige rabatter du tilbydes, hvis du vælger en fødselsfotografering hos mig. 

Jeg håber du vil finde siden brugbar.

Du skal føle dig tryg!

Du skal føle dig helt tryg, hvis du vælger mig, som din fødselsfotograf.

Vi mødes inden fødslen

Som jeg tidligere har skrevet, så er en fødsel en meget følelsesmæssig og intim situation. Derfor mødes vi inden fødslen.

Når vi mødes, snakker vi stille og roligt hele forløbet igennem. Jeg hører om dine tanker og ønsker og der er mulighed for at snakke de spørgsmål igennem, som du og evt. din partner eller støtteperson har.

Efter mødet beslutter du, om jeg skal være din fødselsfotograf og hjælpe dig med at forevige de smukke, unikke og helt særlige øjeblikke der opstår, når dit lille barn kommer til verden.


Du møder en empatisk fødselsfotograf – som selv har været fødende kvinde og støtteperson

Jeg er mor til to og har, derfor selv, stået i rollen som den fødende kvinde. Derudover har jeg også stået i rollen som pårørende og støtteperson til en fødende kvinde.

 • Jeg ved derfor, hvilken følelsesmæssig, intim og smertefuld situation en fødsel er for den fødende kvinde.
 • Samtidig ved jeg hvor svært, det kan være at stå på sidelinjen, som pårørende eller støtteperson, til en fødende kvinde. Og jeg ved, at det eneste man tænker på, i denne situation, er at være der for den fødende.

DERFOR har og udviser jeg som fødselsfotograf stor respekt for dét, der foregår på fødestuen.  

Det gør jeg ved at være så ”usynlig” som muligt således, at der er ro omkring det vigtige arbejde og intense samspil, der er mellem dig som fødende kvinde, din jordemoder og din partner eller støtteperson.

Billederne tages uden blitz og kameraet indstilles til at tage billederne så lydløst som muligt. Som fotograf holder jeg mig i baggrunden, hvor jeg observerer og fanger de smukke, unikke og autentiske øjeblikke, der opstår før, under og efter fødslen.

Billederne er dine – DU bestemmer hvordan de bruges

Det kan være utrygt ikke at vide, hvordan dine fødselsbilleder behandles efter fotograferingen.

Derfor er dette et vigtigt punkt, for mig, at have med, da det handler om, at du skal kunne føle dig tryg.

DU vælger fuldstændig selv, om jeg som fotograf må bruge billederne til markedsføring eller ej. Du udfylder en samtykkeerklæring, hvor du bestemmer, om jeg som fotograf må bruge dem. Derfor skal du ikke være bekymret for at billederne offentliggøres, hvis du IKKE ønsker det.

Tavshedspligt

Jeg er ikke underlagt tavshedspligt, hvilket jordemødre, læger og sygeplejersker er.
MEN som fødselsfotograf holder jeg følsomme oplysning for mig selv.

Priser og rabatter

Du sidder sikkert med spørgsmålet:

”Hvad koster det egentligt at få foreviget de smukke, unikke og helt særlige øjeblikke der opstår, når mit lille barn kommer til verden?”

Det får du svar på nu.

Nogle har det bedst med en fast pris, andre vil hellere have en timepris. DERFOR vælger du selv, om du vil have en fast pris eller om det skal være en timepris.

Fælles for begge typer er, at der betales et depositum på 5500 kr., når du har besluttet dig for, at jeg skal være din fødselsfotograf. Det resterende beløb betales først efter fødselsfotograferingen og inden, at billederne modtages.

Timepris

Gælder både for en fødsel hjemme, på sygehuset eller ved planlagt kejsersnit. 

Depositum på 5500 kr. + 1250 kr. pr. time (minimum 3 timer)

 • Inkl. moms, depositum, formøde, jeg står standby, fotografering og 40 digitale filer i fuld opløsning efter sortering og redigering. Alle digitale filer leveres både i farve og sort/hvid. Ønsker du flere billeder, kan de efterfølgende tilkøbes.
 • Du vælger, hvornår jeg skal komme, hvilket vi snakker om og aftaler til formødet.

Fast pris

Fødsel hjemme eller på sygehus 12500 kr.

Prisen kan betales over 3 rater, hvis du ønsker det.

 • Inkl. moms, depositum, formøde, jeg står standby, fotografering og 40 digitale filer i fuld opløsning efter sortering og redigering. Alle digitale filer leveres både i farve og sort/hvid. Ønsker du flere billeder, kan de efterfølgende tilkøbes.
 • Når du er ca. 7 cm åben, ankommer jeg og følger resten af udvidelsesfasen, overgangsfasen, pressefasen, fødslen og de første to timer efter fødslen. Dette gælder både ved hjemmefødsler og fødsler på sygehuset. Ønsker du, at jeg ankommer før, så laves der en individuel pris.

Planlagt kejsersnit 8500 kr.

 • Inkl. moms, depositum, formøde, fotografering og 40 redigerede digitale filer i fuld opløsning. Alle digitale filer leveres både i farve og sort/hvid. Ønsker du flere billeder, kan de efterfølgende tilkøbes.

Ovenstående priser er ekskl. kørsel (6 kr. pr. kørt kilometer fra min hjemmeadresse og retur).

Særlige rabatter

Når først dit lille barn er kommet til verden, gennemlever det en helt utrolig udvikling det første leveår – og det fortsætter!

”Bukserne bliver for korte, skoene for små og dit barn udvikler sig, nogle gange, hurtigere end du kan følge med til.”

Når du vælger en fødselsfotografering hos mig, kan du få dit barn fotograferet til babyklubprisen og få babyklubrabatter – UDEN at du skal vælge minimum tre fotograferinger. 

Når du har betalt depositum til en fødselsfotografering, kan du også få foreviget din fine gravide mave til babyklubprisen.

En fødsel er uforudsigelig!

En fødsel er uforudsigelig og man ved aldrig, hvornår det sker.

I det følgende er mit ønske, at give dig svar på nogle af de mange spørgsmål, der kan være forbundet med det faktum, at fødsler er uforudsigelige.

Formøde

Vores møde inden fødslen er meget vigtig, da vi får snakket det hele igennem under rolige forhold.

Når vi mødes:

 • Snakker vi om dine tanker og ønsker.
 • Snakker vi hele forløbet igennem.
 • Svarer jeg på spørgsmål.
 • Finder vi ud af, hvornår jeg skal komme – når fødslen starter eller først lidt senere i forløbet.
 • Tager vi udgangspunkt i din terminsdato.
 • Snakker vi om, hvornår du eller din partner/støtteperson skal kontakte mig.

Udgangspunkt i terminsdatoen

Ved formødet tager vi udgangspunkt i din terminsdato, selvom din baby kommer, når den er klar.

Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at forevige dit lille barns ankomst til verden, men da jeg kun er mig, kan der være tidspunkter, hvor jeg ikke har mulighed for at komme. Her er det meget vigtigt for mig at understrege, at din fødsel prioriteres utrolig højt.

For at yde den bedst mulige service og gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, for at sikre, at dit lille barns ankomst til verden foreviges, har jeg et back-up samarbejde med en anden dygtig fødselsfotograf og er stiftende medlem af Forening for Danske Fødselsfotografer, som er et netværk af seriøse fødselsfotografer i Danmark.

Til formødet snakker vi hele perioden igennem, hvor jeg står standby dag og nat, og jeg oplyser, hvis der er tidspunkter, hvor jeg ikke kan fotografere, i perioden 14 dage før og 10 dage efter din terminsdato.

Det er dog meget vigtigt for mig at understrege – Jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, for at det er mig, som du har valgt til din fødselsfotograf, der foreviger dit barns fødsel.

Hvornår skal du kontakte mig?

For at øge chancen for, at jeg kan nå frem, er det rigtig vigtigt, at jeg kontaktes, når de første veer starter. Ved planlagt kejsersnit kontaktes jeg så snart, du kender dato og tidspunkt.

Hvad nu hvis fødselsfotograferingen ikke gennemføres?

Skulle der være omstændigheder, der gør at fødselsfotograferingen ikke gennemføres – f.eks. at fødslen går utrolig hurtig, at du ikke får kontaktet mig, at jeg ikke har mulighed for at komme eller at der opstår en akut situation, så tilbagebetales depositummet ikke. MEN jeg tilbyder en studie- eller hjemmefotografering* af din lille nyfødte uden beregning.

Planlagt kejsersnit – hvad så?

Ved planlagt kejsersnit må du/I spørge personalet på sygehuset, om det er muligt at have en fotograf med på operationsstuen. Grunden til dette er, at det er personalet, som skal udføre kejsersnittet, der skal give tilladelse.

Hvad hvis der opstår en akut situation?

Som sagt er en fødsel uforudsigelig og der kan desværre opstå akutte situationer. Hvis der opstår en akut situation, er det en individuel vurdering om fotograferingen skal fortsætte.

Ved akut kejsersnit er sandsynligheden for at fotograferingen kan fortsætte meget lille. Hvis fødslen udvikler sig således, at fotograferingen bliver nødt til at stoppe, så tilbyder jeg en studie- eller hjemmefotografering af din lille nyfødte som en erstatning for den sidste del af fødslen**.

*Gælder både ved fast pris og timepris. Studie- eller hjemmefotograferingen vil i den forbindelse være guld-pakken og foregå på hverdage i tidsrummet kl. 9-14.30. Læs mere om babyfotograferingen her.

* *Gælder ved fast pris. Fotograferingen vil i den forbindelse foregå på hverdage i tidsrummet kl. 9-14.30. Læs mere om babyfotograferingen her.

Du er altid hjertelig velkommen til at kontakte mig

Sidder du med spørgsmål efter at have læst ovenstående eller ønsker du at få en uforpligtende snak om, hvordan du kan få foreviget de smukke, unikke og helt særlige øjeblikke der opstår, når dit lille barn kommer til verden? 

Så ring endelig til mig. Jeg glæder mig til at snakke med dig.

De bedste hilsner fra

Karina